راههای ارتباط با نمایندگی

آدرس: تهران، سعادت آباد، تقاطع بلوار پاکنژاد و بلوار دریا، نبش کوچه عیسی پور، پلاک 27، واحد 6

تلفن: 88696921

تلفن همراه: 09126448893

فکس: 88560695

https://t.me/mammutdealer

http://mammut1017.com/index/index/lang/fa

اجرای سقف با ساندویچ پانل

سیستمهاي پانلهاي سقف
پانلهاي سقف معمولا شامل یک ورق بیرونی به ضخامت 0.5 تا 0.7 میلیمتر یا آلومینیومی به ضخامت0.7 تا 0.9 میلی متر هستند. پانلها براي این که بازه مناسبی از عملکرد گرمایی و مقاومت مکانیکی و الزامات ساختمان ها را تامین کنند، با ضخامتهاي متنوع ساخته می شوند که معمولا بین 40 تا 100 میلیمتر است. معمولا کمترین ضخامت موجود براي یک محصول طوري انتخاب می شود که عبوردهی گرمایی را به حداکثر مجاز U=0.45 W/m2K محدود کند. عرض پانل، بسته به تولیدکننده متفاوت و معمولا بین 900 تا 1200 میلیمتر است.
 
 
طول پانلها معمولا بواسطه الزامات حمل و نقل و الزامات دسترسی در سایت محدود می شود. این مهم به واسطه امکانات تولید کننده نخواهد بود. طول 14 متر طبیعی محسوب شده و پانلهایی با طول 17 متر نیز تولید شده اند .باید هنگام نصب این پانلها از دستورالعمل هاي صحیح جابجایی در سایت که تولید کننده ارائه می کند استفاده نمود. وزن پانلها بسته به جنس و ضخامت رویه هاي فلزي خارجی و داخلی و ضخامت مغزه عایق متفاوت و معمولا بین 10 تا 15 کیلوگرم بر متر مربع براي رویه هاي فولادي و 6 تا 10 کیلوگرم براي رویه هاي آلومینیومی می باشد. پانلهاي سقفی در طولهاي از پیش تعیین شده برش شده و هنگام برش، رویه داخلی و مغزه عایق در انتهاي پانل قدري عقبتر نسبت به رویه خارجی بریده می شوند تا یک بال جهت هم پوشانی یا در صورت لزوم یک آبچکان در پایین شیروانی ایجاد شود .با این کار مقداري از عایق نمایان می شود ولی معمولا، نیاز به تمهید خاصی براي حفاظت از آن در محل آبچکان پایین شیروانی یا در فضاي میان دو شیروانی مجاور نیست.
 

براي ایجاد یک درز آب بند و هوا بند درز هم پوشانی انتهایی پانلها نیاز به درزگیر و پیچ در محل هم پوشانی دارد. توجه داشته باشید که سقفهاي با شیب کمتر از 4 درجه در صورت امکان باید اصولا یک تکه و بدون گام انتهایی اجرا شوند.
 

بال کنار
روشهاي پیوستن پانلها از کنار بستگی به نوع پانل مربوطه دارد. پیچ پیدا یا پیچ مخفی .پانلهاي پیچ پیدا، یک بال هم پوشانی کناري دارند که باید در محل نشیمن درزگیري شده و با پیچهاي خودرو در فواصل حدود 400 میلیمتري محکم شوند.
 

پانلهاي پیچ مخفی: نامهاي مختلفی براي این نوع پانلها به کار رفته است ممکن است همپوشانی کوچکی داشته یا در کناره پانلها لب به لب شوند، سپس درز آنها با یک کلاهک مجزا پوشانده می شود.
 

پیچ و پرچ-  فستنرها
قید و بست هاي عبوري از پانلها معمولا مته اي و خودرو (self‐tapping / self‐drilling) هستند .این پیچها داراي یک واشر هستند که آب بندی فستنرهاي عبوري از پانلها معمولا مته اي و خودرو بندي دور پیچ روي ورق بیرونی را تضمین می کند و نیز داراي دو مرحله رزوه هستند که یکی در رویه پایینی فرو می رود و یکی رویه بالایی را محکم می کند .پانلها را می توان در قسمتهاي برآمده یا در قسمتهاي فرورفته پروفیل پیچ کرد .دقت کنید که فستنرها نباید کمتر یا بیش از اندازه محکم شوند تا از ایجاد آب بندي مناسب اطمینان حاصل شود.
 

جزئیات اجرا
جزئیاتی که در این بخش نشان داده شده اند، نمونه اتصالات متداول براي پانلهاي سقفی را نشان می دهند:
 
 

بار ناشی از دما دارای اهمیت به سزایی است زیرا سبب ایجاد انحناي گرمایی در هر دو جهت طولی و عرضی در پانل، مابین نقاط اتصال شده و تنش قابل توجهی ایجاد می کند .به طور کلی، رنگهاي تیره می توانند به دماهاي بالاتري برسند و اثر اعوجاجی گرما (facings) در ورقها را شدیدتر کنند.
منافذ و بازشوها (apertures and penetrations)
سوراخهاي تا قطر 200 میلیمتر جهت عبور لوله ها یا داکت ها معمولا نیاز به فریم بندي اضافی جهت تکیه گاه ندارد .جاهایی که بازشوها یا دیگر موارد بزرگ یا سنگین در سقفها ضروري باشد، تیرریزي اضافی ممکن
 (mechanical vents) بزرگتر جهت نورگیرها و هواکشها در نظر گرفته می شود. همچنین روشهاي آب بندي موثري براي انواع سوراخها روي بامهاي با شیبهاي مختلف وجود دارند .
اتصال پانلها panel fixings))
همواره باید توصیه هاي سازنده ساندویچ پانل جهت روش اتصال رعایت شود .بایستی در جاهایی که مکش موضعی باد وجود دارد، ظرفیت اتصالها افزایش داده شود.
آتش
پانلهاي سقف باید از نفوذ آتش از خارج جلوگیري نموده و گسترش شعله روي سطوح را محدود کنند. ساندویچ پانلها در صورتی که طبقه بندی AA از استاندارد BS476 Part 3 و سطح کلاس O را طبق Building Regulations تامین کنند، سطح O به معنی گذراندن آزمایش BS476 Part 6 می باشد.
ساندویچ پانلهاي سقفی ممکن است نیاز به حفاظت اضافی در محل پیوستن سقف و دیوار جدا کننده تا 1.5 متر در هر طرف داشته باشند .ورقهاي حفاظت از آتش سوزي در این مکانها قابل استفاده هستند.
بازشوها
بیشتر سقفها داراي تعدادي هواکش، دودکش یا واحدهاي تهویه هستند که سطح هوابندي شده 
(weather proof) سقف را قطع می کنند این سوراخها باید با دقت در روند ساخت سقف لحاظ شوند تا از
جمع شدن آب(coating) ، تخریب اندود(ponding)  و نفوذ آب به داخل جلوگیري شود .به این منظور، بسته به نوع پروفیل پانلها، شیب سقف، شکل، اندازه و مکان بازشو روي سقف، روشهاي متنوعی بکار می رود . بعضی از روشها عملکرد پانلها را تحت الشعاع قرار می دهند .بعلاوه، بعضی از این روشها باید هنگام اجراي سقف انجام شوند و بعد از اجراي سقف قابل اضافه شدن نیستند. روش متداولی که در تمام شرایط قابل استفاده است، زهکشی پیرامون بازشو را تامین نموده، روي هر نوع پروفیل با هر شیب قابل اجرا است و
نیاز به بارانگیر پوشاننده تا تاج سقف نداشته و همزمان با اجرا یا پس از ساخت سقف قابل نصب است.

 

اتصالات در ساندویچ پانل

امروزه با تحقیقات و پیشرفت بعمل آمده در زمینه تولید مواد کامپوزیت، ساندویچ پانل ها به عنوان یکی از مصالح ساختمانی سبک و مقاوم طراحی و تولید می شوند. پانل هاي سبک با قابلیت مقاومت بالا اولین بار در ساخت آشیانه هواپیماهاي جنگی در طی جنگ دوم جهانی مورد استفاده قرار گرفته اند. از آن زمان و با پیشرفتهاي مهم در زمینه طراحی و ساخت این مواد امروزه ساندویچ پانلها در گستره وسیعی از ساخت شاتلهاي فضایی تا تولید دربهاي معمولی ساختمانهاي اداري و مسکونی بکار برده می شوند. طراحی ساندویچ پانلها کاري بسیار پیچیده براي رسیدن به نیازمندیهاي خاص مانند مقاومت حرارتی، آب بندي، مقاومت مکانیکی، مسائل بهداشتی، ایمنی در مقابل حریق و مسائل زیست محیطی است. ساندویچ پانلها براي دستیابی به این موارد طراحی و تولید می شوند. به دلیل عایق بودن و دارا بودن جداره هاي داخلی و خارجی رنگی پانلهاي پیش ساخته یکی از بهترین مصالح پیش ساخته براي جلوگیري از نفوذ آب و هدر رفتن انرژي به شمار می روند.  ساندویچ پانلها روشهاي بسیار آسان و اقتصادي براي تمام نیازمندیهاي ساختمانی ارائه می دهند و قابل استفاده در کارخانجات و ساختمانهی صنعتی، انبارها و انبارهاي مواد غذایی و کشاورزي، ساختمانهاي پیش ساخته، سالنهاي ورزشی و استخرهاي شنا، تجهیز کارگاه، سالنهاي پرورش مرغ، سیلوها و فروشگاه هاي بزرگ و ساختمانهاي نظامی و دولتی و شخصی می باشند. در این بررسی به کلیات اتصالات در ساندویچ پانل ها پرداخته می شود.
 
 
این پیچها به منظور انتقال تمامی بار وارده به پانلها به فریم هاي زیرین طراحی شده اند و مقاومت آنها اهمیت ویژه دارد. همچنین  باید آب بند نیز باشند. معمولا پیچها در فرورفتگیهاي پانل اجرا می شوند. اگر سازنده ساندویچ پانل پیچها را بصورت نمایان(exposed)  روي برجستگیهاي پروفیل پانل پیش بینی کرده باشد، معمولا از واشرهاي به شکل پروفیل تاج  saddle washersاستفاده می شود. پیچهاي خودرو)با نوك مته اي و بدنه رزوه شده (بیشترین کاربرد را دارند زیرا در یک گام نصب آنها تکمیل می شود. گاهی از پیچهای بدون نوك مته اي استفاده می شود در این صورت ابتدا سوراخها با مته ایجاد شده و سپس از پیچهای خود رزوه (self tapping) استفاده می شود. بیشتر پیچها امروزه از جنس بسیار مرغوب کربن استیل (plated carbon steel) یا فولاد ضد زنگ (stainless steel) ساخته شده و معمولا واشر آب بند با قطر 16 یا 19 میلیمتر از قبل در آنها قرار داده شده اند. همچنین پیچها دارای سر های پلاستیکی با رنگ هماهنگ با پانلها هستند که کلاهکهاي پلاستیکی رنگی پس از اجرا، روي پیچها قرار می گیرد.
  
پیچهاي کمکی
پیچهاي کمکی براي اتصال همپوشانی جانبی پانلها، بارانگیرها و ... به کار می روند و در شرایط معمولی کارکرد سازه اي
ندارند
 
 
به عنوان جمع بندي می توان بیان نمود که هنگام انتخاب پیچها باید کارکرد سازه اي آنها، شرایط محیطی، مقاومت در برابر خوردگی و سهولت در اجرا در نظر گرفته شود. خوردگی به سبب اختلاف جنس فلز پیچ و فلز پانل در هنگام آب بندي و هوابندي به وجود می آید.
 
فاصله گیر ها
ساندویچ پانلها ممکن است در کارخانه تولید نشده بلکه در محل کارگاه مونتاژ شوند .(built up systems) ورق زیرین روي تیرریزي و ریلها نصب شده، سپس قطعاتی به عنوان فاصله گیر روي آن نصب می شود و عایق نیز روي ورق قرار داده می شود. در نهایت ورق خارجی نیز روي فاصله گیرها قرار گرفته و با پیچ یا پرچ نصب می شود .بنابراین فاصله گیرها کارکرد سازه اي داشته و در محل تیرریزي زیرین با استحکام مناسب روي ورق پایینی وصل می شوند. فاصله گیرهای Z شکل برای ضخامتهای تا 100 میلیمتر مناسب هستند ولی در ضخامتهاي بزرگتر، سختی و پایداري لازم را ندارند .نسل جدید فاصله گیرها از پروفیلهاي سرد نورد شده از فولاد سازه اي به همراه بلوك یا پشت بند و قطع گرمایی (thermal break) تولید شده و مورد استفاده قرار می گیرد .به این فاصله گیرها ریل و پشت بند گفته می شود.
 
 

پروسه تولید
از یک دیدگاه، پوششهاي فلزي براي ساختمانها به دو دسته کلی تک ورق (single skin) و دو ورقی(double skin)  تقسیم می شوند. سیستمهاي دو ورقی خود از نظر روش ساخت و نصب، به دو دسته تقسیم می شوند:
  • پوشش دو ورقی مونتاژ در محل
  • ساندویچ پانل پیش ساخته
در واقع، واژه ساندویچ پانل فقط براي نوع دوم یعنی پانلهاي پیش ساخته کارخانه اي به کار می رود .در اینجا روال ساخت هرکدام بطور مختصر شرح داده می شود.
پوشش دو ورقی - مونتاژ در محل (builtup double skin cladding)
این نوع از پوشش، از ورق فلزي داخلی، یک لایه از مصالح عایق، یک سیستم فاصله گیر، و یک ورق فلزي بیرونی تشکیل شده است.
  • ورق داخلی (liner sheet)
ورق داخلی اولین المان پوشش مونتاژي است که باید نصب شود و اهداف زیر را برآورده می کند:
الف- تکیه گاهی براي عایق گرمایی است
ب- هوابندي ساختمان را فراهم می کند
ج  گیرداري مضاعف براي تیرریزي فراهم می کند

 

ورقهاي داخلی معمولا از ورقهاي فولادي یا آلومینیومی هستند که نورد سرد شده اند و داراي پروفیل     ذوزنقه اي کم عمقی هستند. ابعاد پروفیلها متفاوت است ولی عمق 17 تا 20 میلیمتر و گام دو شیار متوالی پروفایل 100 تا 333 میلیمتر معمول می باشد .براي ورقهاي داخلی فولادي، ضخامت ورق معمولا 0.4 یا 0.7 میلیمتر است و ورقهاي داخلی آلومینیومی کمی ضخیمتر و بین 0.5 تا 0.9 میلیمتر هستند .عرض ورقها معمولا بین 900 تا 1016 میلیمتر می باشد. انتخاب ورق داخلی براي پوششهاي مونتاژي بستگی به بارهاي بهره برداري و دهانه تیرریزیها، روش کار نصابها و ملزومات مقاومت صوتی پوشش دارد .
  • سیسستم فاصله گیر
همان طور که پیشتر اشاره شد، کارکرد اصلی سیستم فاصله گیر، نگه داشتن ورق بالایی در فاصله مورد نظر از ورق زیرین است
  • ورق بیرونی (weather sheet)
همان طور که از نام آن پیدا است، کارکرد اصلی آن حفاظت ساختمان از آب و هواي خارج به وسیله ایجاد یک پوشش هوابند می باشد .با این حال، ورق بیرونی کارکرد سازه اي نیز خواهد داشت زیرا این ورق نقش محوري در انتقال بارهاي خارجی) مانند بار و از آنجا به قاب باربر اصلی (secondary steelwork) ناشی از باد، برف و راه رفتن کارگران (از طریق فاصله گیرها به تیرریزي دارد.
 
پانلهاي سقف
ساندویچ پانلهاي سقفی براي بیشتر کاربردهایی که در آنها سقف سبک ضروري است، مناسب هستند .بدین منظور، واضح است که سقف باید شیب دار باشد .البته شیب می تواند بسیار کم باشد برخی سیستمها براي شیب 1 درجه طراحی شده اند. پانلهاي سقفی متناسب با ابعاد ساختمان در کارخانه تهیه می شوند. دو انتها و طرفین هر پانل طوري آماده می شوند که درزهاي آب بند و مطمئنی را بتوان به آسانی در محل اجرا نمود . پانلها به فریم بندي زیرین متصل می شوند .این فریمها معمولا بصورت تیرریزي از پروفیلهاي فولادي ساخته می شوند که با استفاده از پیچهاي مته اي خودرو به هم متصل می گردند.
 
شکل ظاهري و مشخصات فنی
پانلهاي پیچ پیدا که برجستگیهاي مقطع آنها به شکل پله هاي ذوزنقه اي شکل است و در آنها ورق بیرونی در کنار و انتهاي پانل، طولی اضافی نسبت به ورق زیرین دارد .این پانلها با روش سنتی همپوشانی کناري و همپوشانی انتهایی براي سقفهاي داراي شیب 4 درجه و بیشتر مناسبند. پانلهاي پیچ مخفی که در سقفهاي با شیب تمام شده کمتر، تا شیب 1 درجه نیز می توانند به کار روند، داراي پروفیلی هستند که به گونه اي طراحی شده است که داراي اتصال ناپیدا باشند .درزهاي جانبی در مقطع این پانلها در محلی بالاتر از مسیر آبروي مقطع تعبیه می شود (روي تاجهاي مقطع). لذا این پانلها در همپوشانی کناري به صورت پانلهاي یک
تکه می باشند تا از هم پوشانی (eave) تا پایین شیب شیروانی(ridge)  پیچ بصورت پیدا ندارند و بهتر است از استفاده این پانلها به عنوان تاج شیروانی انتهایی هم پرهیز شود.


 

انتقال صوت در ساندویچ پانل

ساندویچ پانل عایق بسیار مناسبی جهت صوت به شمار می رود. بطوریکه می توان ویژگی جذب صدا در حد بسیار عالی در طیف فرکانسی گسترده را از ویژگی های بارز آن برشمرد. واضح است که هر چه ضخامت دیوارها بیشتر باشد، خاصیت عايق كاري صوتي آنها نيز بهبود مي يابد .اما قطور كردن ديوارها محدوديت دارد، چرا كه ديوار ضخيم تر، هزينه بيشتر و نياز به فونداسيون قوي تري دارد و فضاي داخلي را نيز اشغال مي كند .يكي از روش هاي مورد استفاده براي عايق كاري صوتي، استفاده از سازه هاي دو لايه است .در اين روش عايق) معمولا از جنس پشم شيشه، پشم سنگ يا فوم هاي پلي اورتان (بين دو صفحه فلزي قرار داده شده و دو صفحه فلزي يكديگر متصل شده اند .عايق بين دو صفحه فلزي نقش فنر را بازي مي كند .مي توان به جاي ماده عايق، از فنر مكانيكي بين پانل ها استفاده كرد و بين صفحات تنها فاصله هواي وجود داشته باشد .از مزاياي اين روش، كاهش ضخامت مورد نياز مشخص است .ديوار و سقف هاي صنعتي و ورزشي سالن، امكانات توليد و انبارداري، براي ساخت تجاری خدمات وابسته به غذا و پخت و پز، سايت ساخت و ساز در قسمت هاي مختلف و ساختمان هاي اجتماعي بايستي الزامات مربوط به عايق صوتي بودن را رعايت نمايند. آزمون شامل تعيين سطح سر و صدا در هر دو طرف مانع مي باشد كه از يك منبع ساطع مي شود. اندازه گيري در 16 باند ساخته شده در دامنه 100 هرتز تا 3150 هرتز صورت مي گيرد.

 
ضريب صوتي بالاتر انرژي پايين تري را از خود ساطع مي كند و بالعكس شدت صوت آزار دهنده بستگي به بلندي سر و صداي زمينه دارد. در واقع، در جايي كه بلندي صداي زمينه زياد باشد، مانند شهرها، جزو صداهاي نسبتا بلند آزار دهنده محسوب مي شوند؛ در حالي كه در روستاها كه سر و صداي زمينه شدت كمتري دارد، يك صداي آهسته نيز مي تواند آزار دهنده باشد. صوت به دو صورت منتقل مي شود، صوت هوابرد كه از يك منبع صوت به شكل ارتعاش در هوا منتشر مي گردد و صوت ضرب هایي كه به صورت نوسان در اجسام جامد منتشر شده و نهايتا در جاي ديگر به گوش افراد مي رسد. همانطور كه اشاره گرديد جهت جلوگيري از انتشار اصوات هوابرد، يك مانع جامد مانند يك ديوار مناسب است. هر چه مانع ضخيم تر باشد، بهتر جلوي انتقال صوت هوابرد را گرفته می شود زيرا جرم متراكم، انرژي صوت را به خود جذب مي كند. پانل هاي كامپوزيتي ذاتا سبك و صلب هستند و لذا عايق صوتي خوبي محسوب نمي شوند. كاهش سطح فشار صوت در يك محفظه بسته، وابسته به مقدار مساحت سطوح، مساحت جاذبهاي صوتي، جرم، ضخامت و فاصله از منبع صوت مي باشد و اين كاهش شامل جذب، انتقال و انعكاس امواج صوتي در يك محفظه مي باشد. از عمده مواد جاذب صوت فومهاي آكوستيك و فايبر گلاسها هستند. اثر جاذبهاي صوتي در كاهش صوت با افزايش ضخامت به طور مستقيم زياد مي گردد و اين افزايش ضخامت در فركانس هاي پايين چشمگيرتر خواهد بود. حال به اين نتيجه مي رسيم كه جهت اختلال در امواج صوتي بايستي ضخامت موانع صوتي بيشتر از طول موج عبوري از مانع باشد. به عبارت دیگر ضخامت مواد جاذب صوت انتخابي جهت كاهش صدا بایستی كمتر از طول موج عبوري باشد.
براي آزمون، نمونه روي سطحي كاملاً صاف و هموار قرار گرفته و بار از طريق يك صفحه فلزي صاف كه در قسمت بالايي نمونه نصب شده است به آن وارد مي گردد به نحوي كه بار فشاري به طور يكنواخت و بدون تمركز تنش به نمونه اعمال شود. دو عدد غلتك فولادي همراه صفحه فلزی كه بين غلتك و نمونه قرار مي گيرد، جهت اعمال بار بكار برده مي شود. قطر غلتكها بايد به اندازه اي باشد كه تحت بار آزمون تغيير شكلهاي آن قابل اغماض باشد.


ميزان ضخامت ساندويچ پانل: 50 تا 150 ميليمتر
ميزان طول: 2 الي 13 متر
عرض مفيد: 1014 میلیمتر
استاندارد رنگ: 9002، 9010، 9006، 3009ميزان ضخامت ساندويچ پانل: 50 تا 150 ميليمتر
ميزان طول: 2 الي 13 متر
عرض مفيد: 1000 میلیمتر
استاندارد رنگ: 9002، 9010، 9006، 3009


حال اگر بخواهيم از ساندويچ پانل به عنوان يك ماده مركب استفاده نماييم، نتايج زير قابل دسترس خواهد بود: 
مثال:
مقدار انتقال صوت در 70 dB با فرکانس 630 Hz برای ساندویچ پانل با ضخامت 60 میلیمتر چقدر است؟
 راه حل:
با استفاده از جدول ضريب جذب صوت برابر 0,49 مي باشد
حال داريم :
70 dB*0.49=34.3 dB
بنابراين ميزان افت صدا:
70 dB – 34.3 dB = 35.7 dB.
و به طور كلي داريم:


 
 

رنگهای ورقهای ساندویچ پانل

ورقهای ساندویچ پانل دارای طیف رنگی متنوع بسته به نظر مشتری هستند که در زیر به همراه کد استاندارد آنها دیده می شوند:
صفحه 1 از 5 << < 1 2 3 4 5 > >>