اتصالات در ساندویچ پانل

امروزه با تحقیقات و پیشرفت بعمل آمده در زمینه تولید مواد کامپوزیت، ساندویچ پانل ها به عنوان یکی از مصالح ساختمانی سبک و مقاوم طراحی و تولید می شوند. پانل هاي سبک با قابلیت مقاومت بالا اولین بار در ساخت آشیانه هواپیماهاي جنگی در طی جنگ دوم جهانی مورد استفاده قرار گرفته اند. از آن زمان و با پیشرفتهاي مهم در زمینه طراحی و ساخت این مواد امروزه ساندویچ پانلها در گستره وسیعی از ساخت شاتلهاي فضایی تا تولید دربهاي معمولی ساختمانهاي اداري و مسکونی بکار برده می شوند. طراحی ساندویچ پانلها کاري بسیار پیچیده براي رسیدن به نیازمندیهاي خاص مانند مقاومت حرارتی، آب بندي، مقاومت مکانیکی، مسائل بهداشتی، ایمنی در مقابل حریق و مسائل زیست محیطی است. ساندویچ پانلها براي دستیابی به این موارد طراحی و تولید می شوند. به دلیل عایق بودن و دارا بودن جداره هاي داخلی و خارجی رنگی پانلهاي پیش ساخته یکی از بهترین مصالح پیش ساخته براي جلوگیري از نفوذ آب و هدر رفتن انرژي به شمار می روند.  ساندویچ پانلها روشهاي بسیار آسان و اقتصادي براي تمام نیازمندیهاي ساختمانی ارائه می دهند و قابل استفاده در کارخانجات و ساختمانهی صنعتی، انبارها و انبارهاي مواد غذایی و کشاورزي، ساختمانهاي پیش ساخته، سالنهاي ورزشی و استخرهاي شنا، تجهیز کارگاه، سالنهاي پرورش مرغ، سیلوها و فروشگاه هاي بزرگ و ساختمانهاي نظامی و دولتی و شخصی می باشند. در این بررسی به کلیات اتصالات در ساندویچ پانل ها پرداخته می شود.
 
 
این پیچها به منظور انتقال تمامی بار وارده به پانلها به فریم هاي زیرین طراحی شده اند و مقاومت آنها اهمیت ویژه دارد. همچنین  باید آب بند نیز باشند. معمولا پیچها در فرورفتگیهاي پانل اجرا می شوند. اگر سازنده ساندویچ پانل پیچها را بصورت نمایان(exposed)  روي برجستگیهاي پروفیل پانل پیش بینی کرده باشد، معمولا از واشرهاي به شکل پروفیل تاج  saddle washersاستفاده می شود. پیچهاي خودرو)با نوك مته اي و بدنه رزوه شده (بیشترین کاربرد را دارند زیرا در یک گام نصب آنها تکمیل می شود. گاهی از پیچهای بدون نوك مته اي استفاده می شود در این صورت ابتدا سوراخها با مته ایجاد شده و سپس از پیچهای خود رزوه (self tapping) استفاده می شود. بیشتر پیچها امروزه از جنس بسیار مرغوب کربن استیل (plated carbon steel) یا فولاد ضد زنگ (stainless steel) ساخته شده و معمولا واشر آب بند با قطر 16 یا 19 میلیمتر از قبل در آنها قرار داده شده اند. همچنین پیچها دارای سر های پلاستیکی با رنگ هماهنگ با پانلها هستند که کلاهکهاي پلاستیکی رنگی پس از اجرا، روي پیچها قرار می گیرد.
  
پیچهاي کمکی
پیچهاي کمکی براي اتصال همپوشانی جانبی پانلها، بارانگیرها و ... به کار می روند و در شرایط معمولی کارکرد سازه اي
ندارند
 
 
به عنوان جمع بندي می توان بیان نمود که هنگام انتخاب پیچها باید کارکرد سازه اي آنها، شرایط محیطی، مقاومت در برابر خوردگی و سهولت در اجرا در نظر گرفته شود. خوردگی به سبب اختلاف جنس فلز پیچ و فلز پانل در هنگام آب بندي و هوابندي به وجود می آید.
 
فاصله گیر ها
ساندویچ پانلها ممکن است در کارخانه تولید نشده بلکه در محل کارگاه مونتاژ شوند .(built up systems) ورق زیرین روي تیرریزي و ریلها نصب شده، سپس قطعاتی به عنوان فاصله گیر روي آن نصب می شود و عایق نیز روي ورق قرار داده می شود. در نهایت ورق خارجی نیز روي فاصله گیرها قرار گرفته و با پیچ یا پرچ نصب می شود .بنابراین فاصله گیرها کارکرد سازه اي داشته و در محل تیرریزي زیرین با استحکام مناسب روي ورق پایینی وصل می شوند. فاصله گیرهای Z شکل برای ضخامتهای تا 100 میلیمتر مناسب هستند ولی در ضخامتهاي بزرگتر، سختی و پایداري لازم را ندارند .نسل جدید فاصله گیرها از پروفیلهاي سرد نورد شده از فولاد سازه اي به همراه بلوك یا پشت بند و قطع گرمایی (thermal break) تولید شده و مورد استفاده قرار می گیرد .به این فاصله گیرها ریل و پشت بند گفته می شود.
 
 

پروسه تولید
از یک دیدگاه، پوششهاي فلزي براي ساختمانها به دو دسته کلی تک ورق (single skin) و دو ورقی(double skin)  تقسیم می شوند. سیستمهاي دو ورقی خود از نظر روش ساخت و نصب، به دو دسته تقسیم می شوند:
  • پوشش دو ورقی مونتاژ در محل
  • ساندویچ پانل پیش ساخته
در واقع، واژه ساندویچ پانل فقط براي نوع دوم یعنی پانلهاي پیش ساخته کارخانه اي به کار می رود .در اینجا روال ساخت هرکدام بطور مختصر شرح داده می شود.
پوشش دو ورقی - مونتاژ در محل (builtup double skin cladding)
این نوع از پوشش، از ورق فلزي داخلی، یک لایه از مصالح عایق، یک سیستم فاصله گیر، و یک ورق فلزي بیرونی تشکیل شده است.
  • ورق داخلی (liner sheet)
ورق داخلی اولین المان پوشش مونتاژي است که باید نصب شود و اهداف زیر را برآورده می کند:
الف- تکیه گاهی براي عایق گرمایی است
ب- هوابندي ساختمان را فراهم می کند
ج  گیرداري مضاعف براي تیرریزي فراهم می کند

 

ورقهاي داخلی معمولا از ورقهاي فولادي یا آلومینیومی هستند که نورد سرد شده اند و داراي پروفیل     ذوزنقه اي کم عمقی هستند. ابعاد پروفیلها متفاوت است ولی عمق 17 تا 20 میلیمتر و گام دو شیار متوالی پروفایل 100 تا 333 میلیمتر معمول می باشد .براي ورقهاي داخلی فولادي، ضخامت ورق معمولا 0.4 یا 0.7 میلیمتر است و ورقهاي داخلی آلومینیومی کمی ضخیمتر و بین 0.5 تا 0.9 میلیمتر هستند .عرض ورقها معمولا بین 900 تا 1016 میلیمتر می باشد. انتخاب ورق داخلی براي پوششهاي مونتاژي بستگی به بارهاي بهره برداري و دهانه تیرریزیها، روش کار نصابها و ملزومات مقاومت صوتی پوشش دارد .
  • سیسستم فاصله گیر
همان طور که پیشتر اشاره شد، کارکرد اصلی سیستم فاصله گیر، نگه داشتن ورق بالایی در فاصله مورد نظر از ورق زیرین است
  • ورق بیرونی (weather sheet)
همان طور که از نام آن پیدا است، کارکرد اصلی آن حفاظت ساختمان از آب و هواي خارج به وسیله ایجاد یک پوشش هوابند می باشد .با این حال، ورق بیرونی کارکرد سازه اي نیز خواهد داشت زیرا این ورق نقش محوري در انتقال بارهاي خارجی) مانند بار و از آنجا به قاب باربر اصلی (secondary steelwork) ناشی از باد، برف و راه رفتن کارگران (از طریق فاصله گیرها به تیرریزي دارد.
 
پانلهاي سقف
ساندویچ پانلهاي سقفی براي بیشتر کاربردهایی که در آنها سقف سبک ضروري است، مناسب هستند .بدین منظور، واضح است که سقف باید شیب دار باشد .البته شیب می تواند بسیار کم باشد برخی سیستمها براي شیب 1 درجه طراحی شده اند. پانلهاي سقفی متناسب با ابعاد ساختمان در کارخانه تهیه می شوند. دو انتها و طرفین هر پانل طوري آماده می شوند که درزهاي آب بند و مطمئنی را بتوان به آسانی در محل اجرا نمود . پانلها به فریم بندي زیرین متصل می شوند .این فریمها معمولا بصورت تیرریزي از پروفیلهاي فولادي ساخته می شوند که با استفاده از پیچهاي مته اي خودرو به هم متصل می گردند.
 
شکل ظاهري و مشخصات فنی
پانلهاي پیچ پیدا که برجستگیهاي مقطع آنها به شکل پله هاي ذوزنقه اي شکل است و در آنها ورق بیرونی در کنار و انتهاي پانل، طولی اضافی نسبت به ورق زیرین دارد .این پانلها با روش سنتی همپوشانی کناري و همپوشانی انتهایی براي سقفهاي داراي شیب 4 درجه و بیشتر مناسبند. پانلهاي پیچ مخفی که در سقفهاي با شیب تمام شده کمتر، تا شیب 1 درجه نیز می توانند به کار روند، داراي پروفیلی هستند که به گونه اي طراحی شده است که داراي اتصال ناپیدا باشند .درزهاي جانبی در مقطع این پانلها در محلی بالاتر از مسیر آبروي مقطع تعبیه می شود (روي تاجهاي مقطع). لذا این پانلها در همپوشانی کناري به صورت پانلهاي یک
تکه می باشند تا از هم پوشانی (eave) تا پایین شیب شیروانی(ridge)  پیچ بصورت پیدا ندارند و بهتر است از استفاده این پانلها به عنوان تاج شیروانی انتهایی هم پرهیز شود.


 


بازدید : 1087 16 ارديبهشت 1397 ساعت 10:42 ق.ظ
برچسب ها : ساندویچ پانل، ساندویچ، سوله، پلی اورتان، ماموت، سبک، سازه، پانل، ساندویچ، نمایندگی، مجتمع، دیواری، سقفی، نسوز، فاق، دیر سوز، کند سوز، فوم، 5001، صنعتی، کارخانه، گالوانیزه، آلوزینگ، آلومینیوم، ام دی اف، موکت، کاغذ، نایلون، فویل، مرکب، کامپوزیت، سردخانه، کانکس، کارگاه، سالن، صنعتی، ساختمان، رنگ، کانتینر، انبار، یخچال، اتاق، اداری، تجاری، کمپ، استخر، ورزشی، کارخانه، تقسیم، پارتیشن، محدود، آجر، سفال، نگهبانی، یک رو ، دو رو، سازه، پوشش، دانسیته، چگالی، آب بند، اورلپ، اورلب، عایق، حرارت، آلمانی، کیفیت، بهترین، زیبایی، پیش ساخته، دیوار پوش، کف پوش، نما، روی، B3، پیچ مخفی، PIR، لایه، چسب، محافظ، برودت، محیط، سرما، گرما، فلاشینگ، ذوزنقه ای، شادولاین، طرح، گرد، غبار، نصب، اجرا، پیچ، داخلی، کاهش، هزینه، کاذب، مقاوم، زلزله، گام، زیرسازی، پلی یول، سیلیکون، ایزوسیانات، تولید، استحکام، مقاومت، برشی، فشاری، غذایی، تجهیز، فروشگاه، فرودگاه، آشیانه، هواپیما، جنگ جهانی، پروفیل، PVC، محصول، برش، فرمینگ، پرس، استیل، خم، نبشی، EN10142، ورق، استاندارد، آلیاژ، خورندگی، ضخامت، Coil coating ، پیش رنگ، RAL، اتوماتیک، تزریق، انرژی، مصالح، ساختمان، ساختمانی، سیلو، ویلا، سفید، تنوع، تهران، pannel، conex، mammut
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری